Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φοίνικα Πειραιά αποτελείται από τα κάτωθι μέλη :

Ανδρέας Κιοσές, Πρόεδρος

Αριστείδης Βρακας, Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Πριονάς, Γενικός Γραμματέας

Σωτήριος Χιωτάκης, Ειδικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Δήλερης, Ταμίας

Γιάννης Πολυκανδριώτης, Μέλος

Μαρία Φούρλα, Μέλος

Τσιάπη Αλεξία, Μέλος

Γιάννης Γαβρίλης, Μέλος

Αθανάσιος Θανασάς, Μέλος

Αθανάσιος Κατσούλης, Μέλος